Sídlo firmy :

 Esta s.r.o.
 Lacinova 750
 272 01 Kladno 2

 tel./fax.: +420 312 686 009
 tel./fax.: +420 312 681 363

 e-mail : estakladno@gmail.com

 IČO: 43774458
 DIČ: CZ-43774458


(Sídlo firmy označuje na mapě červená tečka. Více najdete zde.)

Výrobní a skladový areál :

 Karlovarská 17
 273 51 Pavlov

 tel./fax.: +420 312 665 309
     mob.: +420 602 347 451

 e-mail : esta.pavlov@volny.cz


(Výrobní a skladový areál firmy označuje na mapě červená políčko s číslicí 1. Více najdete zde.)

 

 

 

 

© 2011 Designed by ESTA s.r.o.